Close
Zoek
Filters
Close

Privacy

Lumidee is een handelsnaam van Lumidee B.V. Hierna wordt slechts de handelsnaam Lumidee gebruikt.

1.              Inleiding Privacyverklaring

Lumidee verwerkt verschillende soorten gegevens van u. Deze privacyverklaring en het daarin beschreven beleid is van toepassing op deze verwerking van gegevens indien u een natuurlijk persoon bent en deze gegevens direct of indirect naar u herleiden (“persoonsgegevens”). Deze verwerking vindt plaats via en bij gebruik van de website, de webshop en alle diensten en activiteiten van Lumidee.

 

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de volgende onderwerpen:

 

  1.          Inleiding Privacyverklaring. 1
  2.          Contact. 1
  3.          Verkrijgen van persoonsgegevens. 1
  4.          Doeleinden verwerking. 2
  5.          Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn. 2
  6.          Cookies. 3
  7.          Veiligheid en bescherming persoonsgegevens. 3
  8.          Doorgifte van persoonsgegevens. 4
  9.          Uw rechten. 4
  10.        Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid. 4

 

2.              Contact

Lumidee is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Lumidee is gevestigd aan De Ring 9, te [5261 LM] Vught. Als u contact met Lumidee wenst op te nemen omtrent deze privacyverklaring en het privacybeleid, dan kunt zich richten tot het voorstaand adres van Lumidee. Daarnaast is Lumidee bereikbaar via:

-               info@lumidee.nl

-               073 - 624 0375

 

Indien u contact opneemt omtrent deze privacyverklaring en het privacybeleid van Lumidee en Lumidee niet of niet volledig kan vaststellen wie contact met haar heeft opgenomen, dan kan zij vragen om stukken aan te leveren waaruit dit voor Lumidee afdoende blijkt.

 

Indien u contact met Lumidee hebt opgenomen met een verzoek, dan zal u zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw verzoek ontvangen en informatie of en op welke wijze aan uw verzoek gehoor gegeven kan worden.

3.              Verkrijgen van persoonsgegevens

Bezoek website

Indien u de website van Lumidee bezoekt dan kunnen servers van Lumidee bepaalde persoonsgegevens vastleggen, waaronder URL, IP-adres, browsertype en –taal en de datum, tijd en duur van uw bezoek aan de website. Dit wordt gedaan doormiddel van cookies. In paragraaf 6 vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door Lumidee.

 

Contact

Indien u contact met Lumidee opneemt via e-mail, telefoon, het contactformulier op de website, post of een andere communicatievorm, dan slaat Lumidee de daarbij verstrekte persoonsgegevens op, waaronder uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Aanmelden mailinglijst of nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor de mailinglijst of nieuwsbrief van Lumidee, dan wordt uw e-mailadres opgeslagen en toegevoegd aan de lijst van contacten die e-mailberichten kunnen ontvangen van commerciële of promotionele aard met informatie over zaken en diensten uit ons aanbod waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Uw e-mailadres kan ook worden toegevoegd aan deze lijst indien u daarvoor toestemming heeft gegeven en nadat u een aankoop heeft gedaan bij Lumidee.

 

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat u gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, dan kunt u dit bij Lumidee aangeven. Dat kan door contact op te nemen via de bovenstaande contactgegevens (paragraaf 2 van deze Privacyverklaring).

 

Onlinewinkel

Voor toegang tot de onlinewinkel van Lumidee dient u een klantaccount aan te maken middels een voorafgaande registratie. Daarbij verstrekt u in ieder geval de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord (t.b.v. uw account). Optioneel verstrekt u het gewenste aanhef, naam organisatie, BTW-nummer en KvK-nummer. Als onderdeel van de registratie slaat Lumidee deze gegevens op.

 

Plaatsen van een bestelling

Voor het plaatsen van een bestelling verstrekt u in ieder geval de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, afleveradres en factuuradres. Indien u een organisatie vertegenwoordigd verstrekt u tevens: naam van de organisatie, BTW-nummer en KvK-nummer. Daarnaast worden bij het plaatsen van een bestelling ook de volgende gegevens verzameld: akkoord algemene leveringsvoorwaarden Lumidee, kenmerk, opmerking, moment van bestelling, gekozen producten, (totaal)bedrag en betaalmethode.

 

4.              Doeleinden en grondslagen verwerking

Lumidee gebruikt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor het volgende:

-               Klantenonderhoud en –ondersteuning: om u op maat van dienst te kunnen zijn;

-               Transactieuitvoering en –ondersteuning: bij het uitvoeren van overeenkomsten en verwerken van bestellingen voor onze producten of diensten, het verwerken van betalingen, factureren, het verzorgen van verzendingen en leveringen en het afhandelen van reclamaties;

-               Analyseren van koopgedrag; om marktonderzoek uit te voeren en de product- en dienstontwikkeling en (algemene) strategie te verbeteren;

-               Productondersteuning en –verbetering;

-               Monitoren van het gebruik van de website en webshop;

-               Administratieve communicatie: bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen en verzoeken;

-               Reclame: om u informatie te geven over andere zaken en diensten uit ons aanbod waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Indien u geen bestaande klant bent van Lumidee wordt dit slechts gedaan indien u hier toestemming voor heeft gegeven, al dan niet door aanmelding voor de mailinglijst of nieuwsbrief;

-               Informeren over wijzigingen: om u te informeren over wijzigingen in onze prestaties;

 

De verwerkingen vinden plaats op de grondslagen van:

-               door u verkregen toestemming voor verwerking;

-               (in)directe relatie tot de (koop-)overeenkomst tussen Lumidee en u;

-               het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten en het laten uitvoeren van accountantscontroles;

-               een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen Lumidee of een derde;

 

Het verstrekken van persoonsgegevens door u aan Lumidee gebeurt slechts wanneer u gebruik wenst te maken van de website, webshop of andere diensten en activiteiten van Lumidee. Als bij een formulier de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de website, webshop of andere diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan Lumidee te verstrekken.

 

5.              Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn

Alle gegevens die u aan Lumidee heeft verstrekt kunt u actualiseren in de webshop nadat u bent ingelogd.

 

Tevens kan Lumidee, al dan niet op uw verzoek, uw persoonlijk webshopaccount met de bijbehorende gegevens verwijderen. Indien uw account met de bijbehorende gegevens is verwijderd, dan zal Lumidee nog wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van wettelijke bewaarplichten en andere (fiscale) wetgeving.

 

Lumidee bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de doeleinden genoemd in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring of gedurende de wettelijke termijnen van bewaarplichten.

 

Indien u een persoonlijk account heeft voor de webshop van Lumidee, worden uw persoonsgegevens in ieder geval bewaard zolang uw persoonlijk account bestaat en niet door u of Lumidee is verwijderd. Uw account wordt in ieder geval door Lumidee verwijderd, indien dit twee jaar inactief is geweest.

6.              Cookies

Lumidee gebruikt functionele, analytische cookies en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 

Functionele cookies

Lumidee gebruikt onder meer cookies met een puur technische functionaliteit, dit zijn functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Google Analytics

Lumidee plaatst ook cookies die uw surfgedrag bijhouden, dit zijn analytische cookies. Dit gebeurt doormiddel van de dienst Google Analytics. Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Lumidee gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lumidee heeft hier geen invloed op. Lumidee staat Google niet toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google, tenzij u aan Lumidee toestemming heeft gegeven.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw volledige IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Dit werkt door het afkorten van uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers, mogelijk in de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de Verenigde Staten afgekort. De verzamelde gegevens worden 2 jaar bewaard.

 

Tracking cookies

Door het plaatsen van ‘tracking cookies’ van Google genaamd Google Tag Manager, Doubleclik en Adwords, verzamelt Lumidee gegevens omtrent uw gebruik van de website. Daarbij worden uw gegevens en uw bezoeken aan de website achterhaald. Deze gegevens zijn herleidbaar tot uw IP-adres en daarmee veelal tot de naam van uw internetprovider of uw bedrijfsnetwerk. Deze gegevens worden gebruikt om beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om te waarborgen dat de website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Ook kan Lumidee op die manier de website op uw gebruik afstemmen, bijvoorbeeld door advertenties af te stemmen op uw profiel. Zo wordt onder meer voorkomen dat u telkens dezelfde advertentie te zien krijgt en meer advertenties worden weer te geven die waarschijnlijk relevant voor u zijn. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van tracking cookies.

 

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Lumidee heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Ook is Lumidee niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit dat deze websites voorzien zijn of worden van schadelijke programmatuur. Lumidee is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

U kunt voorkomen dat uw browser cookies opslaat door de instellingen van uw browser te wijzigen. Graag attendeert Lumidee u erop, dat u dan mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

U kun ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzameld door een opt-out cookie te installeren, beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Hiermee voorkomt u dat uw gegevens worden verzameld wanneer u in de toekomst onze website bezoekt. Wees ervan bewust dat u opnieuw voorstaande link moet gebruiken indien u alle cookies via de instellingen van uw browser verwijderd.

 

Via de volgende links vindt u informatie afkomstig van Google over de servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google:

* https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

* https://policies.google.com/

 

7.              Veiligheid en bescherming persoonsgegevens

Lumidee heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8.              Doorgifte van persoonsgegevens

Groepsmaatschappijen

Lumidee kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop en gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen).

 

Distributie- en logistieke partners

Om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werkt Lumidee samen met distributiepartners en logistieke partners zoals GLS. Deze partijen ontvangen van Lumidee uw voor- en achternaam, de naam van uw organisatie en uw bezorgadres zodat zij de door u bestelde zaken kunnen afleveren.

 

Andere externe dienstverleners

Lumidee schakelt ook andere externe dienstverleners in voor het leveren van onze producten en diensten. Lumidee deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Met alle externe dienstverleners sluit Lumidee overeenkomsten waarin Lumidee afspreekt wat ze met de gegevens mogen doen.

 

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

-               het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het chatplatform Zopim.

-               het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door Kiyoh;

-               het leveren van financiële diensten zoals betaaldiensten. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door Multisafepay;

 

Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen of combineren van uw persoonsgegevens zoals hiervoor omschreven, dan kunt u dit melden via de contactgegevens weergegeven in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

 

In speciale gevallen kan Lumidee, zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van overheidsautoriteiten, gerechtelijke bevelen, overheidshandelingen om strafrechtelijk handelen op te sporen of te voorkomen.

9.              Uw rechten

U heeft het recht Lumidee te verzoeken om inzage/kopie, rectificatie, beperking of wissing van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u als betrokkene onder voorwaarden het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Lumidee zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven.

 

U hebt te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking niet aan.

 

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Lumidee het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Indien uw gegevens aan derden zijn verstrekt of binnen de groep zijn gedeeld, zal uw verzoek met deze partijen worden gedeeld, zodat ook zij de gegevens kunnen wijzigen of verwijderen.

 

Voor al u verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 van deze privacyverklaring. Dit geldt eveneens indien u een klacht wenst in te dienen. Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Lumidee. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

U kunt de door u verstrekte gegevens inzien en corrigeren in de webshop nadat u bent ingelogd. Ga hiervoor naar https://shop.lumidee.nl.

 

Samengevat: indien u vragen heeft over de gegevensverwerking of –bescherming, indien u gebruik wilt maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonsgegevens, of indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met Lumidee via de contactgegevens welke staan vermeld in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.

10.          Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid

Lumidee behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en het privacybeleid aan te passen.

 

De meest recente privacyverklaring vindt u op de website van Lumidee: https://shop.lumidee.nl. Lumidee adviseert u regelmatig op haar website te kijken om te controleren of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

Indien Lumidee wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorgdragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail of andere actieve berichtgeving.